Opsjoner - et dårlig alternativ

Av Knut Brundtland - 13.jul.2006 @ 11:44

Opsjonsbråket i statsbedrifter fortsetter i sommervarmen, og godt er det! La oss få ryddet opp i disse upresise, uoversiktlige og ubalanserte avlønningssystemene så fort som mulig ? både i offentlig og private selskaper.

Opsjoner kan ha mye for seg i en bedrifts oppstartsfase, hvor usikkerheten er stor, kontantbeholdningen slunken og fremtiden må tegnes rosenrødt. For å få flinke folk med på laget, må man da ofte ty til opsjonspakker som gjør at medarbeiderne blir rikt avlønnet hvis man lykkes. Det er en rimelig løsning som kompenserer for usikkerhet og risiko, og som balanserer satsing og belønning.

Unødvendig
Men slik er det ikke i veletablerte bedrifter som Hydro, Telenor, Yara, Cermaq og DnB NOR. Selvsagt ønsker toppledelsen seg opsjoner, gjerne som et tillegg til lønn, permisjon og bonus. Ingen kritikk til dem for at de forhandler seg fram til slike goder, som er risikofrie for innehaver og som kan gi betydelig gevinst hvis markedet og bedriften går godt.

Men hvorfor gir styrene ut slike goder? Det burde være unødvendig.

Bonus
Bonusordninger gjør samme nytten som gulrot for ledelsen. Det sentrale er at total avlønning er konkurransedyktig. Bonusordninger kan man i perioder koble aksjekurs opp mot ordningen dersom slikt fokus er ønskelig.

For øvrig er bonus langt nærmere knyttet til den enkeltes innsats, og er mer presis og fleksibel. Den fastsettes gjerne i prosent av lønn, og skaper dermed ikke slike overraskelser som man kan oppleve med opsjoner. Hvis markedet drar i vei kan det bli store penger med opsjoner, men markedsutviklingen er verdiutvikling som tilhører eierne og ikke lønnmottakerne.

Kun gevinst
Eierne tar risikoen for både tap og gevinst, men opsjonshaver kun sitter på en gevinstmulighet. Denne ubalansen i opsjonsinstrumentet er ikke sunn når man ikke betaler for opsjonen, og kan påvirke ledelsen til kortsiktige og ukloke beslutninger i strid med eiernes langsiktige inntresser.

Går satsingen bra, blir jeg rik. Går det galt, er det andre som må betale regningen. Slik kan kyniske opsjonsinnehavere tenke ? i hvert fall i andre land enn Norge!

Knytt bonus til aksje
Bonussystemer bør i tillegg gjerne kobles helt eller delvis til en plikt for mottaker til å kjøpe aksjer i bedriften til markedsvilkår. Da oppnår man virkelig det opsjonene skulle sikre ? en ledelse som tenker som aksjonærene. Ingen ledelse tenker mer som aksjonær enn de som kjøpt aksjer for egne penger, i konkurranse med fristende personlig forbruk.

Og ønsker ikke ledelsen å investere noe av sin gode lønn og bonus i bedriften, bør det være et stort tankekors for aksjonærene!


Kommentarer:
Postet av: Heiers

Kjære deg Knut,

Er du sikkert på at du har tenkt godt nok igjennom dette her Knut. En bonus som skal knytte opp mot aksjekursen? Det btyr jo en fremtidig utgift som må regnskapsføres på en eller annen måte? Hvordan? Og en bestemt sum sier du? Da tar du jo vekk noen av attraktiviteten ved denne bonusen, i forhold til en opsjon som kan vokse i himmelen. vil ikke bonuse-størrelsen måtte veie opp for dette? Og til slutt: Vil ikke sosialistenes misunnelse og jantelovtankegang uansett gjøre bonusutbetalingene til subjekt? Jeg tror vi bør satse på transparens i opsjonene i stedet jeg. Og opplæring for sosialister.

13.jul.2006 @ 15:36
Postet av: Aksjeeier

Jeg er enig i at bonuser er å foretrekke fremfor aksjeopsjoner som jo også er alt for dyrt med dagens regelverk.
Bonusene burde også som Brundtland er inne på beregnes utifra flere parametre som f.eks. vekst i omsetning og/eller resultat, kostnad/produsert enhet og gjerne også aksjekurs m.v.
Det jeg dog synes er aller viktigst er at bonusen knyttes opp mot en 3 eller 5-årsplan slik at belønningen skjer etter de langsiktige målsetninger fastsatt av styret.
Denne løsningen vil etter min oppfatning også bli vanskelig å angripe uansett om du er ansatt i media eller på Stortinget.
Har ledelsen levert mer enn styret forventer over en 3-5 års periode, så burde både lojaliteten og talentet belønnes med en akkumulert ekstra andel av lønnen.

13.jul.2006 @ 17:42
Postet av: Jeff Craven

I et lite marked som Norge er det så få ledere at de kan ende opp med å gi opsjoner til hverandre. Det føles ikke riktig for vanlige lønnstagere. Derfor er transparens alfa omega.
Ellers er det viktig å se på markedet som helhet og engangseffekter som salg av balanseaktiva bør ikke gjelde ved beregning av hva som er fortjeneste. Ellers gode tanker du har har mister...

13.jul.2006 @ 22:25
Postet av: HC

Er du?

14.jul.2006 @ 20:10
Postet av: Tidligere kollega

Uventet og spennende tanker fra deg Knut. Hadde faktisk ventet det motsatte siden jeg vet du har bistått med mange slike avtaler fra din tid i BAHR. Jeg er for øvrig helt enig med deg, og fremveksten av bonus-ordninger til ledere i etablerte børsnoterte bedrifter, er i realiteten en kraftig lønnsøkning som ikke tas over "lønnskostnadene". Dermed slipper man noe av bråket ift de ansatte.

16.jul.2006 @ 12:10
Postet av: Abacus

Det sentrale er at eierene (aksjonærene) representer ved styret, ønsker å få en så høy aksjekurs som mulig. Dersom styret maksimerer eierne sin verdi gjennom å gi lukrative opsjonsordninger til ledelsen bør de gjøre dette. Om styret tror at andre incentiver (som f.eks. bonus) vil gi dem bedre avkastning bør de heller gjøre dette. Dette er uansett ikke noe myndighetene bør blande seg i. I de tilfeller myndighetene sitter som eiere, kan de som andre eiere påvirke styresammensetning slik at sittende styre tar beslutninger slik som de ønsker. Om staten som eier skal være aktiv er imidlertid en helt annen diskusjon enn om opsjoner skal gis til ledelsen eller ikke.

18.jul.2006 @ 22:53
Postet av: Hamish

Jeg er enig i at opsjoner som belønning har utartet på en måte som er lite ønskelig. Det er synd at grådighet og elitistiske holdninger har diskreditert opsjoner som incentiv. Problemet er at opsjonene bare gjelder noen få i bedriften og at de gir en fremtidig en meravkastning for forhold som kan skyldes helt andre ting enn dyktig ledelse. Hva med innsatsen til de øvrige i bedriften som ikke har opsjoner?
Incentiver som er knyttet til kortsiktig kursutvikling kan lett skape en interessekonflikt mellom hva som er gunstig for lederne i bedriften og hva som i et langsiktig perspektiv for bedriften. Skandalene i USA de siste 5 årene har vist hvor galt det kan gå når slike muligheter gis folk med manglende integritet.
Jeg tror ikke det er noen løsning å fjerne opsjonene, men de bør gjelde alle og gis som en rett til å kjøpe aksjer til en definert kurs oppad begrenset til en % av lønnen. Bonuser er også et incentiv som er gangbart, men ikke basert på kursutvikling alene. Et godt bonusprogram bør baseres på 3 - 5 faktorer som er de primære i den enkelte leders arbeidsmål.
Rent generelt virker det som lederes selvkritikk og sosiale ansvar har blitt vesentlig dårligere de siste 20 årene. Arbeidstakerne opplever en svekkelse av stillingsvern og og sosiale rettigheter samtidig som lederne stadig bedrer sine betingelser.

04.aug.2006 @ 12:41
Postet av: BI studenten

For og motivere lederen til og få aksjekursen til og stige, og tjene penger. Finnes det ikke noe bedre alternativ enn opsjoner.

Dessuten tviler jeg på at det er så veldig mange tilfeller hvor lederen gir feilopplysninger for og påvirke aksjekursen.

Lederen har samme mål som aksjonærene når han får opsjoner. Målet er og få aksjekursen til og stige og tjene penger, og dette så fort som mulig.

17.aug.2006 @ 03:10
Postet av: BI studenten med dysleksi?

Herregud, jeg har aldri lest et innlegg med dårligere språk og så mange og-å-feil. Jeg skal skrive innlegget ditt på mer korrekt norsk:

For å motivere lederen for å få aksjekursen til å stige, slik at eierne tjener penger, finnes det ikke bedre alternativer enn opsjoner.

Dessuten tviler jeg på at det er så veldig mange tilfeller hvor lederen gir feilopplysninger for å påvirke aksjekursen.

Lederen har samme mål som aksjenærene når han får opsjoner. Målet er å få aksjekursen til å stige og tjene penger så raskt som mulig.

15.sep.2006 @ 22:13
Postet av: Stein i glasshuset

Jeg vil ikke på noen måte forsvare BI studenten, men det heter vel "aksjonærene" og ikke "aksjenærene"?

Man skal ikke kaste stein....

25.sep.2006 @ 11:09
Postet av: HIST-student

Jeg er fullstendig Uenig med Bi-studenten som mener at man skal prøve å få kursen mest mulig opp på kortest mulig tid, en oppgang burde jo tilsvare det fundamentale i selskapet.. Hvis du bare "blåser" aksjen opp vil det før eller siden gå i dass. Å da er det alltid noen som taper.. Derfor er det kanskje bedre at lederne får kjøpe aksjer med rabatt i forhold til markedskurs. Da blir det ikke det samme "stresset" som det blir ved opsjoner.

Beklager skrivefeil..
Hilsen Tøh-student v/Høgskolen i Sør Trøndelag

29.sep.2006 @ 20:15
Postet av: BI-Studenten II

"BI Studenten" med orddelingsfeil har ikke fått med seg at mens opsjoner stiger i verdi når risikoen (volatiliteten) øker, er det omvendte tilfelle for aksjen, slik at interessene til en ledelse med opsjoner delvis står i strid med interessene til aksjonærene hvis interesser de er satt til å forvalte.

Opsjoner er derfor en dårlig måte å belønne ledere på. Det er deror bedre å bruke bonuser, og gjerne å knytte disse til spesifikke mål.

Hilsen BI-student som har lest pensum.

05.okt.2006 @ 16:12
Postet av: BI studenten

Jaja,. Du som har lest pensum. DU lærer ikke en døyt av å lese pensum i økonomi. Du lærer av praksis. ( Det finnes ikke noen utdanning som heter aksjonærutdanning)

Hvis du har aksjer i et selskap. Har du lyst og tjene penger fort.

Det har værtfall jeg ( noen er langsiktig og det er tryggest og respekt for det, men det er ikke jeg )

Målet mitt er altid kortsiktig. JEg har flere ganger vært med på 20-30% på noen uker profitt.

Nå skal jeg fortelle så og si alle aksjer sin historie:

Aksjen dobler seg kortsiktig for så og gå rett vest.Ofte nært konkurs. Det er i de fleste tilfeller veldig vanskelig og tjene penger på opsjoner.

Som oftest taper bedriftseieren på det. Pga volatiliteten.

Opsjoner er en form for bonus. Så vi er egentlig enig.

Haha,, dere snakker om skrivefeil. Da har dere valgt feil utdanning og burde kanskje vært norsk lærer.....

Dere snakker om og blåse opp aksjen. Nesten alle aksjer blir blåst opp for så og gå til helvette. La meg nevne eksempler kamerater.hehhehehehe

Opticom, dynapel , DNO ( Lottoaksje som kanskje blir noe).... DNO er litt spesiell siden de faktisk har inntekt. Men er overpriset pga at de kanskje kommer til og finne svært funn i Irak.

Kjøp aksjer og få ærfaring folkens. Det lyser lang vei at dere som kritiserer meg er enten pensjonister eller har aldri ( liten) ærfaring med aksjemarkedet.

05.nov.2006 @ 03:33
Postet av: Aksjonær

Gode ledere som skaper bra resultater år etter år må lønnes godt, og ha en gulrot for fortsatt forbedring. Det som er problemet for mange bedrifter er at altfor mange dårlige ledere sitter i toppleder posisjoner med gode betingelser, opsjoner, bonuser, etc. uten å yte noe tilbake til bedriften.

Felles for disse topplederene er at det har kommet i disse posisjonene pga. bekjennskaper (kompiser eller familie) eller pga. eierinteresser i bedriften. Eierinteresser kan selvfølgelig også være positivt, men her gjelder det eiere som ikke innser egne begrensninger og at bedriften faktisk hadde tjent på å bli ledet av andre.

Erfaring tilsier at minst 50% av lederene er i en av kategoriene over, og som investor er det viktig å luke ut bedrifter som ledes av denne typen ledere.

Ledere bør heller ha bonus enn opsjoner. Bonuser som bestemmes ut fra målbare resultater, noen stikkord: kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet (gjennomtrekk av medarbeidere), arbeidsmiljø/HMS (ulykker, sykefravær, etc), kompetanseøkning, produktutvikling, merkevarebygging, produksjonskostnader, etc. Er dette på plass kommer det gode resultater år etter år.

Aksjekursen er i altfor stor grad knyttet til utenforliggende forhold som ikke har noe med bedriftens ledelse å gjøre. F.eks. noen starter en krig i midtøsten, oljeaksjene stiger og lederne får stor obsjonsgevinster. God ledelse ? Fuglarna vet...

Til slutt. Dersom man hadde vært flue på veggen i mange toppledermøter/styremøter ville man vært forundret over hvor mye fokus det er på egne betingelser.

14.nov.2006 @ 21:14
Postet av: HHN.DUTS

Til BI-student:
Det finnes derimot utdanninger innen finans etc. Vil også tippe at en ok norskkunnskap teller positivt i forhold til jobb.

Husk at det er forskjell på en langtidseier og en korttidsinvestors tankegang. De er begge ute etter gevinst, men langtidseieren er gjerne ikke interessert i store volatile svingninger. (Som nevnt av BI-2)

Et eksempel kan være en ledelse som hausser opp resultatene til bedriften for å oppnå enorme kursstigninger(opsjonsgevinster). Men som til slutt ender med en skikkelig bakrus når festen er slutt.

14.nov.2006 @ 21:21
Postet av: ?

Bonus vs. opsjoner. Bonus er en kostnad for bedriften, høyere aksjekurs gir ikke økte kostnader.

Som eier er du interessert i verdien av din investering. Ikke kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet (gjennomtrekk av medarbeidere), arbeidsmiljø/HMS (ulykker, sykefravær, etc), kompetanseøkning, produktutvikling, merkevarebygging, produksjonskostnader, etc. Om du blir rikere grunnet krig i midtøsten - so be it.

16.nov.2006 @ 21:11
Postet av: student

Medfører det riktighet at disse opsjonene stiger i verdi hvis volatiliteten øker. Kan disse opsjonene selges eller kun innløses??

17.nov.2006 @ 12:13
Postet av: OR

Å si at "enten gjør satsningen meg rik, eller så må andre ta regningen" er direkte galt. Det er styret som har ansvaret for store strategiske valg for en bedrift. At ledere har påvirkningsmulighet ja, men dette er ikke det samme som beslutningsmyndighet.

En leder på bonus vil også lettere passiviseres, uten å jobbe frem gode muligheter, fordi de sjelden får betalt for det. Med opsjoner vil de få det. Husk på at store amerikanske selskaper, og land med langt mer modent kapitalmarked, fremdeles bruker opsjoner hyppig.

Jeg er enig i at det er enkelte negative punkter om opsjoner, men å være redd for at selskapene skulle ta unødig risiko er ikke av de største. Det vil i så fall si at norske styrer ikke gjør jobben sin.

24.nov.2006 @ 13:41
Postet av: JM

Det er et marked for toppledere. I eksempelet Telenor har mange ledere der hoppet av og startet konkurrerende virksomhet. Det er viktig å sikre at selskaper har så konkurransedyktige betingelser at det er tilstrekkelig attraktivt å fortsette i selskapet fremfor å starte opp nye konkurrenter eller å hoppe over til konkurrenter. I selskaper som ikke gir gode nok incentiver, vil ledelsen tendere til å være mindre risikovillige i forhold til f.eks. å ekspansere virksomheten i fjerne strøk, noe som krever at ledelsen er villige til å ta betydelige personlige belastninger i form av reiser og utenladsopphold. På linje med eierne, har ledelsen også et ønske om å maksimere avkastning på egen investering. Denne investeringen er ikke bare i form av å være aksjonær i selskapet; men også av all tid - som har alternativ verdi. Fjerning av aksjeopsjoner vil medføre behov for betydelige andre incentiver for selskaper som ønsker å tiltrekke enere til de viktigste toppstillingene.

05.des.2006 @ 16:24
Postet av: Opsjon?

BI-student:

"Nå skal jeg fortelle så og si alle aksjer sin historie:

Aksjen dobler seg kortsiktig for så og gå rett vest.Ofte nært konkurs. Det er i de fleste tilfeller veldig vanskelig og tjene penger på opsjoner."

Siden du handler må jeg spørre om deg om en liten sak; Put eller call?;)

Hvis din beskrivelse av en aksjes livsløp hadde vært riktig hadde jeg bodd på en sydhavsøy for lenge siden;)

06.des.2006 @ 17:29
Postet av: Ole Brumm

Det er to grunner en kan ha for å kritisere opsjoner:

1. Populistiske
2. En har ikke forstått hva opsjoner er!

En leder som får opsjoner har selvfølgelig noe å tape. Han har fått noe som har en verdi. Dette kan han enten selge i dag eller han kan håpe å tene mer på opsjonen ved at en har en positiv utvikling i aksjen. Alle forstår at ledere som mottar opsjoner oppfatter dette som en del av avlønningen fra bedriften. Det er som sagt kun to grunner til å kritisere opsjoner. Ap statsrådenes populistiske grunner eller kanskje de ikke forstår hva opsjoner er, slik som du Knut Bruntland

24.des.2006 @ 00:36
Postet av: Kristoffer Robin

Ole Brumm: Du kan altså ikke se noen uheldige virkninger av å tildele opsjoner overhodet?
For ansatteopsjoner er det jo slik at de ikke kan selges eller utøves med en gang, og erfaringen viser jo at de fleste selger eller utøver så raskt de kan. Ett av poengene til Brundtland (som nok vet mer om opsjoner enn deg) var jo nettopp at så lenge opsjonen ikke er utøvet er innehaveren med på kursoppgang, men har likevel ingen nedsiderisiko. I f.eks. Telenor og Hydro er det veldig mange andre faktorer enn ledelsens dyktighet som avgjør om aksjekursen går opp eller ned. Er det riktig at ledelsen risikofritt får ta del i en slik verdistigning?

27.des.2006 @ 12:24
Postet av: Ole Brumm

Jo det kan være uheldige virkninger av å tildele opsjoner. Ledelsen kan f.eks. ønske å holde tilbake mer overskudd en ønsket. Husk opsjoner er knyttet til utvikling i aksjekurs. 1 kr. i utdelt utbytte pr. aksje reduserer kursen med 1 kr. Det finnes også andre prinsipal agentproblemer som gjør at opsjoner ikke er rett virkemiddel.

Det er videre riktig at ansatte kan få "bindingstid" på opsjonene tildelt av bedriften, men en ansatt kan allikevel nette posisjonen sin ved å utstede en opsjon tilsvarende den han har fått. Dermed har han ikke brutt "bindingstid" på tildelte opsjoner, og han har nettet sin eksponering.

Når det gjelder din påstand om at en er risikofritt med på en oppgang og ikke har en nedsiderisiko så er den feil!!!!!! Det var jo det som var poenget og som hverken du eller Bruntland har forstått.

Får en opsjoner til å kjøpe aksjer i f.eks. Hydro så har denne retten en verdi når en får den. Dersom kursen stiger øker verdien (forutsatt at tidsverdien ikke faller mer en kursstigningen). Dersom kursen faller, faller også verdien av opsjonen. Det er så enkelt. Har du fått en opsjon verdt kr. 10 som gir deg rett til å kjøpe en Hydro aksje og kursen på Hydro aksjen faller vil verdien av opsjonen bli mindre. Du taper altså. Stiger ikke kursen før forfall på opsjonen taper du 10 kr. Det er dette de populistiske politikerne glemmer å si!

28.des.2006 @ 09:20
Postet av: Kristoffer

Poenget ditt er altså at lederen kan miste den verdien han har fått vederlagsfritt, og det er dette som er nedsiderisikoen? La oss si at Baksass får opsjon på å kjøpe aksjer i selskapet sitt, som kan utøves om to år. Strike settes til kursen på aksjen ved tildeling. Verdien vil da tilsvare tidsverdien av opsjonen. Denne verdien kan han forsåvidt tape, men han har altså ikke betalt noe for å motta den. Det blir da i mine øyne litt misvisende å snakke om nedsiderisiko. Situasjonen blir litt annerledes hvor Baksass i stedet bruker noen millioner av egen (beskattede) lønn for å kjøpe aksjer - da har han utvilsomt nedsiderisiko (som han selvfølgelig kan fri seg fra ved å kjøpe en put opsjon).

28.des.2006 @ 11:57
Postet av: Ole Brumm

Aureka!! Du har forstått det!! Håper Brundtland også forstår det !!!

Baksass kan jo selge opsjonene den dagen han fikk disse tildelt og ta gevinsten. Alternativet er å sitte på opsjonene og kanskje få en gevinst eller et tap. Det er riktig som Bruntland skriver at det er en asymetri i gevinst/taps potensialet, men det er alikevel et tapspotensiale.

Hvorvidt tildelingen er vederlagsfri eller ikke kan jo diskuteres. Baksass vil vel vurdere dette som avlønning på samme måte som ordinær lønn, fri bil, fri mobil og aviser osv.

For å følge ressonemenet ditt om at en må betale for noe for å tape det så vil jeg foreslå at den norske stat gir vekk oljeformuen til de som trenger pengene. Vi som nasjon taper jo ingenting for vi har ikke betalt noe for den :-)

Husk også at opsjons verdien ved tildeling blir beskattet som lønn.

28.des.2006 @ 14:20
Postet av: Peti Meter

Sannheten er vel at det er misunnelsen som er den egentlige drivkraften bak forslagene om å fjerne opsjoner. Jeg har problemer med å se det destruktive i opsjoner utover at en mengde mennesker blir misunnelig. Det er destruktivt i den forstand at når misunnelsen er så kraftig som den er, så slår Gerd Liv Valla mynt på det. I tillegg så er det slik at den samme misunnelsen gjør avisene rikere. Det er jo de som strengt tatt tjener mest på opsjonene i form av enorme forsideoppslag hver gang en eller annen har forhandlet seg til en avtale.....

02.jan.2007 @ 22:42
Postet av: Anders

Du er nok ikke oppdatert på skattereglene Ole Brumm, det er flere år siden man ble beskattet ved tildeling av opsjoner.

05.jan.2007 @ 13:25
Postet av: Ole Brumm

Du har rett Anders, lenge siden jeg studerte skatterett.

11.jan.2007 @ 07:59
Postet av: Håvard

Enhver form for variabel lønn eller bonus kan v.h.a. enkel finansmatematikk skrives om til en opsjon, på samme måte kan enhver opsjon gjøres om til en bonus.

Hvis man kritiserer opsjoner og tar frem bonuser som et bedre alternativ, ja da har man ikke gjort noe annet en å blottlegge sin egen uvitenhet.

23.jan.2007 @ 17:35

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1620480

Knut Brundtland

Knut Brundtland er den største styregrossisten på Oslo Børs med hele fem styreverv. Til tross for sin unge alder har han i en årrekke vært en av de mest fremtredende forretningsadvokatene i Norge. Han har toppet en rekke kåringer, blant annet Chambers Global som rangerte han på topp to ganger som den beste advokaten innen feltet emisjoner, fusjoner og oppkjøp. For tiden er han blant annet styreformann i børsnoterte Bluewater, hedgefondet Futuris, Try Reklame og styremedlem av Revus, Bergesen, Norgani. Brundtland er også meget kunstinteressert og sitter i styret til Astrup Fearnley Museet. For litt over ett år siden leverte han inn sin advokatbevilling for å bli styregrossist på heltid.

hits