Styreledere - peppermøer med erfaring?

Av Knut Brundtland - 07.jun.2006 @ 12:47 - Kommentér

Ny politisk interesse for styring og kontroll av våre store bedrifter med offentlig flertallseie har utløst debatt og engasjement. Hvem er egnet og hvilke kvalifikasjoner etterspørres? Ett er sikkert - det er åpenbart ingen forunt å fylle alle krav.


Prosessen rundt valg av ny styreleder til Statoil etterlater et inntrykk av at det ikke finnes egnede kandidater. Vi lever i et land med over 4 millioner innbyggere med skolegang, hvor pressen uten å nøle finner 5-6 kandidater til hver statsrådspost ved regjeringsskifter. Det er åpenbart at det finnes mange utmerkede kandidater til styreledervervet i våre største bedrifter, men hva bør man se etter?


Styrelederen i slike bedrifter bør ha god rolleforståelse, og være flink til å få styrekollegiet til å arbeide i en åpen og konstruktiv form. Man må være i stand til å støtte konsernsjefen og administrasjonen, og opparbeide seg respekt og tillitt hos disse. Forholdet til eierne må være definert og forstått, og man må være pådriver for det strategiske program som vedtas. I tillegg må man være observant og bruke tid på kontrollrutiner og kvalitetsvurderinger av personer, organer og prosesser.

Dette kan gjøres av enhver som har ledererfaring, normal ryddighet og arbeidsomhet og en porsjon godt skjønn. Å kunne lukte røyk før alle ser ilden er også en fordel. I tillegg må man selvfølgelig ha forretningsmessige kvalifikasjoner i tilstrekkelig grad til å kunne vurdere administrasjonens forslag og innspill.


Men først og fremst må man ha integritet og tillit hos eierne og andre grupper i selskapet. Å opparbeide seg tillitt i det offentlige rom skjer over tid. Bare et fåtall næringslivsledere har arbeidet aktivt med dette, antagelig fordi det ikke har vært ansett nødvendig i forhold til å løse de daglige utfordringer jobben krever. Offentligheten er derfor i utgangspunktet henvist til å stole på hodejegere og valgkomiteer i utvelgelsesprosessen, uten at offentligheten alltid har innsyn i fakta om kandidatene og de kvalitative vurderinger som gjøres. Det er også en utfordring at man i den offentlige debatt kan vektlegge likt og ulikt, og ikke ha ansvar for resultatet.


Politiske miljøer har andre referanserammer for hva som er akseptabel avlønning enn det som godtas i den kulturen man finner i store deler av næringslivet. Der står penger i sentrum og fungerer som målestokk på suksess i enda høyere grad enn vanlig. Man må blant annet regne med at næringslivsledere som er aktuelle styrelederkandidater har vært ?borti? penger i sitt tidligere liv på en måte som ikke ser positiv ut i offentlighetens skarpe lys i en slik ny situasjon. Dette bør man normalt kunne leve med, så lenge det har foregått på lovlig måte.


Det er et stort ansvar å være styreleder i våre største bedrifter. Og det er en rolle som er forbundet med risiko for både berettiget og uberettiget offentlig kritikk. Vi må ikke stille oss slik at de menneskene vi ønsker oss, kvier seg for å stille. Det er etter mitt skjønn derfor viktig å komme frem til en viss grad av enighet om hva som kreves og hva som ikke kreves av kvalifikasjoner for å fylle slike verv. Å være politisk korrekt er i hvert fall ingen kvalifikasjon i seg selv. Vi leter ikke etter peppermøer med erfaring, for dem er det få av. Bare vi kan være enige om at integritet står øverst på listen!Knut Brundtland

Knut Brundtland er den største styregrossisten på Oslo Børs med hele fem styreverv. Til tross for sin unge alder har han i en årrekke vært en av de mest fremtredende forretningsadvokatene i Norge. Han har toppet en rekke kåringer, blant annet Chambers Global som rangerte han på topp to ganger som den beste advokaten innen feltet emisjoner, fusjoner og oppkjøp. For tiden er han blant annet styreformann i børsnoterte Bluewater, hedgefondet Futuris, Try Reklame og styremedlem av Revus, Bergesen, Norgani. Brundtland er også meget kunstinteressert og sitter i styret til Astrup Fearnley Museet. For litt over ett år siden leverte han inn sin advokatbevilling for å bli styregrossist på heltid.

juni 2006
ma ti on to fr
      1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
hits